BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Wynik przetargu na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Gminy Stawiski.

Stawiski, dnia 2006-08-29

     Burmistrz Stawisk zawiadamia ,że w wyniku przetargu nieograniczonego ,który odbył się dnia 20 lipca 2006r na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Gminy Stawiski w miejscowościach Barżykowo, Skroda Mała, Wysokie Małe ,Wysokie Duże i Zalesie została wybrana oferta Nr 1 – Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ ZIEJA „ Ryszard Zieja , 18-400 Łomża ul. Fabryczna 9 za kwotę brutto 1 087 468,37 zł.(słownie jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem zł 37/100 zł) .

     W dniu 28 sierpnia 2006r została podpisana umowa z Wykonawcą.

BURMISTRZ STAWISK
MAREK WASZKIEWICZ

Data powstania: piątek, 1 wrz 2006 08:16
Data opublikowania: piątek, 1 wrz 2006 08:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 08:58
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2962 razy