BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert Nr 2 na realizację zadania publicznego będącego usługą społeczną (Projekt CUS w Gminie Stawiski)

Burmistrz Stawisk

ogłasza otwarty konkurs Nr 2 ofert na realizację zadania publicznego będącego usługą społeczną
w Programie Usług Społecznych w Gminie Stawiski:

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje następujące usługi społeczne:

1) Usługi wspierania rodziny

2) Usługi pobudzania aktywności obywatelskiej

Zadanie realizowane w ramach projektu pt.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”, numer projektu POWR.02.08.00-00-0071/20, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Numer i nazwa Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 10 maj 2023 09:04
Data opublikowania: środa, 10 maj 2023 10:20
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 356 razy