BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”)

 

Stawiski, dnia 06 grudnia 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.12.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”, Znak postępowania: SGiT.271.1.12.2021

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 222 ust. 5 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 powyższej ustawy o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”.

Oferty w ww. postępowaniu  złożyło 2 (dwóch) Wykonawców:

1. Oferta złożona w terminie składania ofert tj. do dnia 06 grudnia 2021 r. do godz. 10:00:

Oferta Nr 1:
Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk
adres: ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia: 1 372 645,31 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć 31/100).

2. Oferta złożona po terminie składania ofert tj. dnia 06 grudnia 2021 r. 10:01:

Oferta Nr 2:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o. o.
adres: ul. Kombatantów 4, 15-102  Białystok

Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia: 1 175 232,57 zł (słownie złotych: jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa 57/100).

Oferta została złożona po terminie składania ofert.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 6 gru 2021 16:01
Data opublikowania: poniedziałek, 6 gru 2021 16:04
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 726 razy