BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach Projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”.)

Stawiski, dnia 09 listopada 2021 roku

GMINA STAWISKI

PLAC WOLNOŚCI 13/15

18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.8.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach Projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”, Znak postępowania: SGiT.271.1.8.2021

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 222 ust. 5 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 powyższej ustawy o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach Projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”.

Oferty w ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 09 listopada 2021 r. do godz. 10:00 złożyło 3 (trzech) Wykonawców:

Oferta Nr 1:

Jolanta Konopka

adres: ul. Zjazd 27/1, 18-520 Stawiski

Oferta złożona na 7 części zamówienia. Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 1 godzina świadczonej usługi: 27,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem zł 00/100).

Oferta Nr 2:

Katarzyna Dzikowska

adres: ul. Tadeusza Kościuszki 13/3, 18-520 Stawiski

Oferta złożona na 4 części zamówienia. Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 1 godzina świadczonej usługi: 27,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem zł 00/100).

Oferta Nr 3:

Hanna Stachurska

adres: Barzykowo 13, 18-520 Stawiski

Oferta złożona na 7 części zamówienia. Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 1 godzina świadczonej usługi: 27,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem zł 00/100).

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 9 lis 2021 12:38
Data opublikowania: wtorek, 9 lis 2021 12:43
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 563 razy