BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

(dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach Projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”)

 

Stawiski, dnia 09 listopada 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.8.2021

INFORMACJA
O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach Projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski, Znak postępowania: SGiT.271.1.8.2021

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi: 116.640,00 zł brutto.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 9 lis 2021 10:28
Data opublikowania: wtorek, 9 lis 2021 10:29
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 621 razy