BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach Projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”,)

 

Stawiski, dnia 08 listopada 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.11.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach Projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”, Znak postępowania: SGiT.271.1.11.2021

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 222 ust. 5 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 powyższej ustawy o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach Projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”.

Oferty w ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 08 listopada 2021 r. do godz. 14:00 złożył 1 (jeden) Wykonawca:

Oferta Nr 1:
SYLWIA MISZCZAK
adres: ul. Smolniki 8/11, 18-520 Stawiski

Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 1 godzina świadczonej usługi: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100).

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 8 lis 2021 15:23
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lis 2021 15:26
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 601 razy