BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot. zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wraz z montażem wyposażeniem hali sportowej w Stawiskach” – część II zamówienia)

Stawiski, dnia 29 października 2021 roku

GMINA STAWISKI

PLAC WOLNOŚCI 13/15

18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.10.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wraz z montażem wyposażeniem hali sportowej w Stawiskach” – część II zamówienia, Znak postępowania: SGiT.271.1.10.2021

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 222 ust. 5 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 powyższej ustawy o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Stawiskach” – część II zamówienia.

Oferty w ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 29 października 2021 r. do godz. 10:00 złożył 1 (jeden) Wykonawca:

Oferta Nr 1: Gatowalls Sp. z o. o.

adres: ul. Bema 23/29,

87-000 Toruń

Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia: 129 888,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 00/100).

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 29 paź 2021 13:46
Data opublikowania: piątek, 29 paź 2021 13:53
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 591 razy