BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

(dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Stawiskach” – część II zamówienia)

Stawiski, dnia 29 października 2021 roku

GMINA STAWISKI

PLAC WOLNOŚCI 13/15

18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.10.2021

INFORMACJA

O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Stawiskach” – część II zamówienia, Znak postępowania: SGiT.271.1.10.2021

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi: 120 000,00 zł brutto.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

 

Data powstania: piątek, 29 paź 2021 10:03
Data opublikowania: piątek, 29 paź 2021 10:14
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 616 razy