BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot. zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wraz z wyposażeniem hali sportowej w Stawiskach”)

 

Stawiski, dnia 21 października 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.9.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wraz z wyposażeniem hali sportowej w Stawiskach”,Znak postępowania: SGiT.271.1.9.2021

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 222 ust. 5 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 powyższej ustawy o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z wyposażeniem hali sportowej w Stawiskach”.

Oferty w ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 21 października 2021 r. do godz. 10:00 złożyło 4 (czterech) Wykonawców:

Oferta Nr 1:
SPORTPLUS.PL Sp. z o. o.
adres: ul. Juliusza Słowackiego 75a, 32-400 Myślenice

Część I Zamówienia:
Dostawa i montaż elementów stałych wyposażenia hali sportowej w Stawiskach.
Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia: 358 486,57zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć 57/100).

Oferta Nr 2:
MTB-GROUP Bargiel Szymoniak Malina Sp. J.
adres: ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice

Część I Zamówienia:
Dostawa i montaż elementów stałych wyposażenia hali sportowej w Stawiskach.
Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia: 287 817,53 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemnaście 53/100).

Oferta Nr 3:
PESMENPOL Sp. z o. o.
adres: ul. Drogowców 12, 32-400 Myślenice

Część I Zamówienia:
Dostawa i montaż elementów stałych wyposażenia hali sportowej w Stawiskach.
Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia: 267 894,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery 00/100).

Oferta Nr 4:
Gatowalls Sp. z o. o.
adres: ul. Bema 23/29, 87-000 Toruń

Oferta nie została sporządzona i przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania i przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: czwartek, 21 paź 2021 14:37
Data opublikowania: czwartek, 21 paź 2021 14:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 529 razy