BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

(dot.: zamówienia publicznego na: „Dostawa wraz z wyposażeniem hali sportowej w Stawiskach”)

 

Stawiski, dnia 21 października 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.9.2021

 

INFORMACJA
O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa wraz z wyposażeniem hali sportowej w Stawiskach”, Znak postępowania: SGiT.271.1.9.2021

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi: 337 000,00 zł brutto, tj. z podziałem na następujące części:

  • Część I zamówienia – dostawa i montaż elementów stałych wyposażenia hali sportowej w Stawiskach – 257 000,00 zł brutto,
  • Część II zamówienia – dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej na hali sportowej w Stawiskach – 80 000,00 zł brutto.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: czwartek, 21 paź 2021 10:06
Data opublikowania: czwartek, 21 paź 2021 10:09
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 623 razy