BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

dot. przetargu na: "Dostawę wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Stawiskach"

Stawiski, dnia 15 października 2021 roku

GMINA STAWISKI 
PLAC WOLNOŚCI 13/15 
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.9.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Stawiskach, Znak postępowania: SGiT.271.1.9.2021

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w Stawiskach”.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączyć szczegółową kalkulację oferowanych urządzeń sporządzony na podstawie Załącznika Nr 7 do SIWZ w celu umożliwienia odpowiedniej weryfikacji oferowanych urządzeń oraz sprzętu?

 Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączyć szczegółową kalkulację oferowanych urządzeń sporządzoną na podstawie Załącznika Nr 7 do SWZ.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

 

Data powstania: piątek, 15 paź 2021 15:50
Data opublikowania: niedziela, 17 paź 2021 22:00
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 624 razy