BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo”)

 

Stawiski, dnia 12 października 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.7.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo”, Znak postępowania: SGiT.271.1.7.2021

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 222 ust. 5 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 powyższej ustawy o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo”.

Oferty w ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 12 października 2021 r. do godz. 12:00 złożyło 4 (czterech) Wykonawców:

Oferta Nr 1:
STRABAG Sp. z o.o.
adres: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia: 8 171 896,18 zł (słownie złotych: osiem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć 18/100).

Oferta Nr 2:
BIK-PROJEKT Sp. z o. o.
adres: ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia: 5 729 077,80 zł (słownie złotych: pięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt siedem 80/100).

Oferta Nr 3:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o.
adres: ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia: 5 456 957,46 zł (słownie złotych: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem 46/100).

Oferta Nr 4:
KONSORCJUM:
LIDER: STANPOL Paweł Przestrzelski Sp. k.
adres: ul. Makowa 28, 18-400 Łomża

PARTNER: ARTPOL Sp. z o. o.
adres: Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie

PARTNER: TRANS DROG SZLACHETKA Sp. z o. o.
adres: Dylewo 48, 07-420 Kadzidło

Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia: 6 613 875,90 zł (słownie złotych: sześć milionów sześćset trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 90/100).

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 12 paź 2021 15:42
Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2021 15:47
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 722 razy