BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

(dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo”)

 

Stawiski, dnia 12 października 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.7.2021

INFORMACJA
O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo”, Znak postępowania: SGiT.271.1.7.2021

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi: 7 975 311,35 zł brutto.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

 

Data powstania: wtorek, 12 paź 2021 12:03
Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2021 12:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 659 razy