BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2

(dot. zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo”.)

 

Stawiski, dnia 08 października 2021 roku

SGiT.271.1.7.2021

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo”, znak postępowania: SGiT.271.1.7.2021

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następujący sposób:

1) przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszych wyjaśnień,
2) druki kosztorysów ofertowych (do wypełnienia) stanowiące Załącznik Nr 9 do SWZ otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszych wyjaśnień,
3) mapy wyznaczające miejsca nasadzeń drzew otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 paź 2021 11:47
Data opublikowania: piątek, 8 paź 2021 11:51
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 625 razy