BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA NR 2

(dot.: Ogłoszenia o konkursie ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stawiski, znak postępowania: SGiT.271.3.1.2021.)

Stawiski, dnia 07 września 2021 roku

GMINA STAWISKI 

PLAC WOLNOŚCI 13/15

18-520 STAWISKI

SGiT.271.3.1.2021

 

Dotyczy: Ogłoszenia o konkursie ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stawiski, znak postępowania: SGiT.271.3.1.2021.  

 

WYJAŚNIENIA NR 2

Pytanie 1. Prośba o wypełnienie i odesłanie zwrotne załączonego pliku.

Odpowiedź:
Wypełniony formularz w załączniku.

 

Pytanie 2. Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy wszczęto przeciwko jednostce postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 44 tys. zł?

Odpowiedź:

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie zostało wszczęte przeciwko Gminie Stawiski żadne postepowanie egzekucyjne.

 

Pytanie 3. Czy jednostka w okresie ostatnich 12 miesięcy posiadała opóźnienie w spłacie kredytów, pożyczek lub obligacji dłuższe niż 30 dni?

Odpowiedź:

W okresie ostatnich 12 miesięcy Gmina Stawiski nie posiadała opóźnienia w spłacie kredytów, pożyczek lub obligacji dłuższych niż 30 dni.

 

Pytanie 4. Proszę o przesłanie opinii RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji.

Odpowiedź:

Gmina Stawiski informuje, iż złożyła wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji, jednakże wskazana opinia nie została jeszcze wydana. Po uzyskaniu opinii zostanie ona niezwłocznie umieszczona na stronie www.bip.stawiski.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

 

Pytanie 5. W WPF prognozie na 2021 wydatki bieżące wyższe od dochodów bieżących = nie spełniona relacja zasady określonej w art. 242 ust. 1 uofp. Jakie wytłumaczenie/wyjaśnienie?

Odpowiedź:

Art. 242 jest spełniony, ponieważ deficyt bieżący jest pokryty wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych (poz. 7.2 w WPF).

 

 BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 7 wrz 2021 11:56
Data opublikowania: wtorek, 7 wrz 2021 12:22
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 720 razy