BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA

(dot.: Ogłoszenia o konkursie ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stawiski, znak postępowania: SGiT.271.3.1.2021.)

Stawiski, dnia 24 sierpnia 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.3.1.2021

Dotyczy: Ogłoszenia o konkursie ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stawiski, znak postępowania: SGiT.271.3.1.2021.

WYJAŚNIENIA

Pytanie 1. W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu w sprawie emisji obligacji 2021, w ramach rozpoczętej analizy możliwości przystąpienia przez Bank do konkursu, proszę uprzejmie o przesłanie zwrotne:

  • uchwały o powołaniu skarbnika;
  • zaświadczenia o powołaniu/wyborze Burmistrza;
  • opinii RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji.

Odpowiedź:
Gmina Stawiski w załączeniu udostępnia uchwałę o powołaniu Skarbnika Gminy oraz zaświadczenie o wyborze Burmistrza.

Gmina Stawiski informuje, iż złożyła wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji, jednakże wskazana opinia nie została jeszcze wydana. Po uzyskaniu opinii zostanie ona niezwłocznie umieszczona na stronie www.bip.stawiski.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 sie 2021 15:35
Data opublikowania: wtorek, 24 sie 2021 15:38
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 692 razy