BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów brukowych na teren Gminy Stawiski”)

 

Stawiski, dnia 07 lipca2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.6.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów brukowych na teren Gminy Stawiski”,znak postępowania: SGiT.271.1.6.2021.

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 222 ust. 5 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 powyższej ustawy, o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów brukowych na teren Gminy Stawiski”.

Ofertę w ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 07 lipca 2021 r. do godz. 10:00 złożył 1 (jeden) Wykonawca:

Oferta Nr 1:
PPHU MACKIEWICZ Danuta Genowefa Mackiewicz, Al. J. Piłsudskiego 117 A, 18-400 Łomża

Łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 268.066,20 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć 20/100).

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: środa, 7 lip 2021 14:24
Data opublikowania: środa, 7 lip 2021 14:26
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 782 razy