BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot. zamówienia publicznego pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” – Zadanie Nr 3 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w Stawiskach”).

 

Stawiski, dnia 11 czerwca 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.5.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” – Zadanie Nr 3 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w Stawiskach”, Znak postępowania: SGiT.271.1.5.2021

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 222 ust. 5 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 powyższej ustawy o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” – Zadanie Nr 3 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w Stawiskach”,

Oferty w ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 11 czerwca 2021 r. do godz. 10:00 złożyło 2 (dwóch) Wykonawców:

Oferta Nr 1:
ZAKŁAD INSTALACYJNY s.c. T i M Smolińscy
adres:ul. Lipowa 36, 18-400 Giełczyn
Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia: 234.519,63 zł( słownie złotych: dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewiętnaście 63/100).

Oferta Nr 2:
Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk
adres: Dzbenin 85C, 07-410 Ostrołęka
Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia: 196.800,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset 00/100).

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 11 cze 2021 14:30
Data opublikowania: piątek, 11 cze 2021 14:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 670 razy