BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” – Zadanie Nr 3 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w Stawiskach”).

 

Stawiski, dnia 11 czerwca 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.5.2021

INFORMACJA
O KWOCIEJAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” – Zadanie Nr 3 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w Stawiskach”, Znak postępowania: SGiT.271.1.5.2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi: 148.127,67 zł brutto.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

 

Data powstania: piątek, 11 cze 2021 10:01
Data opublikowania: piątek, 11 cze 2021 10:02
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 621 razy