BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych”).

Stawiski, dnia 24 maja 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.4.2021

INFORMACJA
O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych”, Znak postępowania: SGiT.271.1.4.2021

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi: 181.274,40 zł brutto tj. z podziałem na następujące części:

1) Część I -Ubezpieczenie mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski i jej jednostek organizacyjnych – 62.367,00 zł brutto,
2) Część II - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stawiski – 25.616,40 zł brutto,
3) Część III - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych należących do Gminy Stawiski i jej jednostek organizacyjnych – 93.291,00 zł brutto.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 24 maj 2021 15:01
Data opublikowania: poniedziałek, 24 maj 2021 15:02
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 799 razy