BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

(dot. „Budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” w części dotyczącej zadania Nr 3)

Stawiski, dnia 24 maja 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.3.2021

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej”w części dotyczącej zadania Nr 3

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 260 ust. 2 w związku z art. 255 pkt 1 i art. 259 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” w części dotyczącej zadania Nr 3 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w Stawiskach”.

Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 10:00 dnia 24.05.2021 r. nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania Nr 3. Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z poniższym uzasadnieniem prawnym.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 24 maj 2021 13:29
Data opublikowania: poniedziałek, 24 maj 2021 13:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 817 razy