BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

(dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej”).

Stawiski, dnia 24 maja 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.3.2021

INFORMACJA
O KWOCIEJAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej”, Znak postępowania: SGiT.271.1.3.2021

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi: 195.509,48 zł brutto tj. z podziałem na następujące zadania:

1) Zadanie Nr 1 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Stawiski, ul. Polowa” - 31.382,90 zł brutto.
2) Zadanie Nr 2 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stawiski, ul. Smolniki” - 15.998,91 zł brutto.
3) Zadanie Nr 3 - „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w Stawiskach” - 148.127,67 zł brutto.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 24 maj 2021 10:16
Data opublikowania: poniedziałek, 24 maj 2021 10:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 779 razy