BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

(dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych”,)

 

Stawiski, dnia 17 maja 2021 roku

GMINA STAWISKI 
PLAC WOLNOŚCI 13/15 
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.4.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych”, Znak postępowania: SGiT.271.1.4.2021

Na podstawie art. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiającyudziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych”.

Pytanie 1:

W związku z planowanym złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stawiski oraz jej jednostek organizacyjnych” na okres 31.05.2021 r. – 30.05.2024 r., zwracam się z prośbą o udostępnienie edytowalnej wersji formularza oferty oraz oświadczeń.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający w załączeniu udostępnia w wersji edytowalnej:

  • Załącznik Nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy,
  • Załącznik Nr 2A do SWZ – Oświadczenia Wykonawcy,
  • Załącznik Nr 4 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy,
  • Załącznik Nr 5 do SWZ – Oświadczenie  związane z ochroną danych osobowych.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 17 maj 2021 16:30
Data opublikowania: poniedziałek, 17 maj 2021 16:35
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 643 razy