BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SWZ

(dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej”,)

 

Stawiski, dnia 17 maja 2021 rok

GMINA STAWISKI 
PLAC WOLNOŚCI 13/15 
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.3.2021

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej”, Znak postępowania: SGiT.271.1.3.2021

Na podstawie art. 286 ust. 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ” w następujący sposób:

Zmianie ulega Załącznik Nr 8 do SWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszej zmiany (zmianie ulega załącznik w części dotyczącej Zadania Nr 2).

Zamawiający informuje, iż w Załączniku Nr 8 do SWZ w Zadaniu Nr 2 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stawiski, ul. Smolniki”, usunięto błędnie załączony przedmiar przyłącza wodociągowego.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 17 maj 2021 16:16
Data opublikowania: poniedziałek, 17 maj 2021 16:19
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 613 razy