BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Stawiski, dnia 17 maja 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.2.2021

INFORMACJA
O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek”, Znak postępowania: SGiT.271.1.2.2021

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi: 342.130,00 zł brutto tj. z podziałem na następujące zadania:

1) Zadanie Nr 1 - „Utwardzenie terenu działek gminnych wsi Chmielewo” - 31.525,00 zł brutto,
2)
Zadanie Nr 2 - „Zakup usług na utwardzenie poboczy drogi gminnej, położonej we wsi Jurzec Szlachecki” - 14.950,00 zł brutto,
3) Zadanie Nr 3 - „Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Michny” - 62.190,01 zł brutto,
4) Zadanie Nr 4 - „Zakup usługi do utwardzenia poboczy przy drodze gminnej we wsi Mieszołki”, - 34.450,00 zł brutto,
5) Zadanie Nr 5 - „Utwardzenie terenu przy remizie OSP Poryte” - 36.465,00 zł brutto,
6) Zadanie Nr 6 - „Zakup materiałów i usługi na utwardzenie poboczy drogi gminnej położonej we wsi Rogale” - 11.060,00 zł brutto,
7) Zadanie Nr 7 - „Ułożenie kostki przy budynku świetlicy w Rostkach” - 16.250,00 zł brutto,
8) Zadanie Nr 8 - „Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Skrodzie Małej” - 49.975,00 zł brutto,
9) Zadanie Nr 9 - „Zakup materiałów i usługi na utwardzenie poboczy do drogi gminnej w Tafiłach” - 32.495,00 zł brutto,
10) Zadanie Nr 10 - „Zakup usług i materiałów do utwardzenia poboczy” w miejscowości Wysokie Duże - 12.709,96 zł brutto,
11) Zadanie Nr 11 - „Wykonanie chodnika na ulicy 550-lecia Stawisk” - 40.060,03 zł brutto.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 17 maj 2021 10:00
Data opublikowania: poniedziałek, 17 maj 2021 10:01
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 772 razy