BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek”)

 

Stawiski, dnia 16 kwietnia 2021 roku

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI

SGiT.271.1.1.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek”, Znak postępowania: SGiT.271.1.1.2021

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek”.

  1. Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 185.490,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt zł 00/100).
  2. Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00 złożył 1 (jeden) Wykonawca:

Oferta Nr 1:
TKBRUK Tomasz Kiciński, ul. Reymonta 25, 18-520 Stawiski
1) Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia: 332.130,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiącesto trzydzieści zł 00/100),
2) Długość okres gwarancji i rękojmi za wady: 72 miesiące.

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 16 kwi 2021 15:23
Data opublikowania: piątek, 16 kwi 2021 15:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 759 razy