BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot. Dostawy nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim)

Stawiski, dnia 15 stycznia 2021 r.

GMINA STAWISKI

PLAC WOLNOŚCI 13/15

18-520 STAWISKI

VB.271.7.2020

 

INFORMACJA 

z otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim”

 

            Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim”.

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2) Złożone zostały następujące oferty w terminie składania ofert:

Oferta nr 1:

AUTO-ZIĘBA Sp. z o. o., ul. Kościuszki 257, 40-690 Katowice

Oferowane warunki:

a) wartość zamówienia brutto: 155 376,77 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć zł 77/100);

b) termin wykonania zamówienia: do dnia 30.03.2021 r.;

c) okres gwarancji:

  • na silnik i wszystkie podzespoły samochodu obejmującej funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne na okres 48 miesięcy przy limicie przebiegu 200 000 km; tj. wydłużony minimalny (48 miesięczny) okres gwarancji o 0 miesięcy;
  • na powłokę lakierniczą 36 miesięcy (minimum 36 miesięcy);
  • na perforację nadwozia 12 lat (minimum 12 lat);

d) warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

 

Data powstania: piątek, 15 sty 2021 15:52
Data opublikowania: piątek, 15 sty 2021 15:59
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 776 razy