BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dot. Dostawy nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim)

 Stawiski, dnia 11 stycznia 2021 roku

GMINA STAWISKI

PLAC WOLNOŚCI 13/15

18-520 STAWISKI

VB.271.7.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim, Znak postępowania: VB.271.7.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim:

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuści pojazd, który nie posiada koloru metalizowanego - kolor oferowany biały?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2: Czy zamawiający dopuszcza pojazd nieposiadający przedniej szyby ogrzewanej elektrycznie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3: Czy zamawiający dopuści pojazd bez rolet przeciwsłonecznych - tylko szyby przyciemnione?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4: Czy zamawiający dopuści pojazd bez ekranu dotykowego 7 cali?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5: Czy zamawiający dopuści pojazd z fotelami szybkodemontowalnymi w 2 rzędzie kanapa 3  osobowa ze składanym oparciem (nie na listwach cargo) w 3 rzędzie 3 niezależne fotele?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6: Czy zamawiający dopuści pojazd bez blokady drzwi tylnych, zabezpieczającej drzwi przed otwarciem od wewnątrz w czasie jazdy ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7: Czy zamawiający dopuści pojazd bez klamek oraz listew bocznych w kolorze nadwozia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8: Czy zamawiający dopuści pojazd z 4 głośnikami?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9: Czy zamawiający dopuści pojazd z autoalarmem Renault zamontowanym w ASO (tożsamy co alarm fabryczny)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10: Czy zamawiający wymaga aby pojazd był wyposażony łącznie w 2 gaśnice?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11: Czy zamawiający wymaga aby opony zimowe w komplecie kół zimowych były marki premium?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12: Czy zamawiający dopuszcza pojazd bez czujników parkowania przód?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13: Czy zamawiający dopuści  pojazd z rączkami ułatwiającymi wchodzenie tylko przy drzwiach bocznych przesuwnych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14: Czy zamawiający dopuszcza bezpłatne przeglądy eksploatacyjna wraz z wymianą części w okresie trwania gwarancji z wyłączaniem elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu takimi  jak tarcze hamulcowe klocki hamulcowe, żarówki? 

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 15: Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy dotyczącego paragrafu 5 punkt 2 brzmiącego ...naprawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pojazdu do miejsca serwisu, na zapis "zamawiający dopuszcza wydłużenie okresu naprawy w szczególnych przypadkach niedostępności części zamiennej, fakt ten zostanie zgłoszony do zamawiającego specjalnym pismem".

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §5 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ na następujący zapis: „Wykonawca zobligowany jest do bezpłatnej usługi serwisowej wraz z wymianą części eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji. Naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia pojazdu do miejsca serwisu. Zamawiający dopuszcza wydłużenie okresu naprawy w szczególnych przypadkach niedostępności części zamiennej, fakt ten zostanie zgłoszony do Zamawiającego pisemnie.”

Pytanie 16: Proszę o akceptację zmiany formy zapisu niezbędnych dokumentów odbiorowych tj. książki serwisowej oraz katalogu części zamiennych, które zostaną przekazane wraz z dostarczonym pojazdem; w przypadku, gdy dokumenty te prowadzone są elektronicznie w specjalnie do tego wyznaczonym programie i nie ma możliwości przekazania ich w wersji papierowej dla zamawiającego, to czy wówczas zamawiający wyraża zgodę na przekazanie informacji pisemnej, w której będą zawarte dane kontaktowe do serwisów Autoryzowanej Stacji Obsługi, gdzie będzie można uzyskać wszelką niezbędną wiedzę, na temat dokonanych napraw, przeprowadzonych serwisów oraz  części zamiennych wraz z numerem katalogowym i ceną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający zmienia zapis §6 ust. 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ dodając po ppkt 7 następujący zapis: "W przypadku, gdy książka serwisowa oraz katalog części zamiennych prowadzone są w wersji elektronicznej i występują problemy z przekazaniem ich w wersji papierowej dla Zamawiającego, wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację pisemną, w której będą zawarte dane kontaktowe do serwisów Autoryzowanej Stacji Obsługi, gdzie będzie można uzyskać wszelką niezbędną wiedzę, na temat dokonanych napraw, przeprowadzonych serwisów oraz  części zamiennych wraz z numerem katalogowym i ceną".

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

 

Data powstania: poniedziałek, 11 sty 2021 17:09
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sty 2021 17:13
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 864 razy