BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

(o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim”)

 

Stawiski, dnia 22 grudnia 2020 roku

VB.271.6.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych,
w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim”.

Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 10:00 dnia 22.12.2020 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 22 gru 2020 15:59
Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2020 16:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 792 razy