BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot.: przetargu na „Dostawę ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Stawiski”)

         Stawiski, dnia 02 listopada 2020 r.

 

SGiT.271.1.2020

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Stawiski

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Stawiski”.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
    500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100).
  2. Złożone zostały następujące oferty w terminie składania ofert:

 

Oznaczenie oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena  brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Oferta
Nr 1

BAZA MASZYNOWA „DANEX”

D. Krajewski,

J. Siwik, Spółka Jawna

Rogienice Wielkie

ul. Olszanka 27

18-516 Mały Płock

436.370,00 zł
(słownie złotych: czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt 00/100)

21 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 r.

36 miesięcy

Oferta
Nr 2

PRIMATOR Henryk Kraszewski, Barbara Kraszewska

ul. Zambrowska 1A

18-220 Czyżew

489.000,00 zł

(słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100)

21 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 r.

36 miesięcy

Oferta
Nr 3

Adler Agro Sp. z o.o.

ul. Szosa Baranowicka 62A

15-521 Białystok - Zaścianki

464.817,00 zł
(słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemnaście  00/100)

 21 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 r.

36 miesięcy

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 2 lis 2020 12:31
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lis 2020 12:34
Opublikował(a): Moderator
Zaakceptował(a): Moderator
Artykuł był czytany: 769 razy