BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot. przetargu na "Adaptację parteru budynku po Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach na potrzeby Centrum Usług Społecznych)

Stawiski, dnia 30 października 2020 r.

VB.271.4.2020

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja parteru budynku po Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach na potrzeby Centrum Usług Społecznych

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: Adaptacja parteru budynku po Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach na potrzeby Centrum Usług Społecznych”.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
    530 533,75 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści trzy 75/100).
  2. Złożone zostały następujące oferty w terminie składania ofert:

 

Oznaczenie oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena  brutto Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji
Oferta
Nr 1
Zakład Instalacyjno - Remontowy
Mieczysław Składanek
ul. Zdrojowa 72A
18-400 Łomża
348.078,00 zł
(słownie złotych: trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem 00/100)
20.01.2021 r. 84 miesiące
Oferta
Nr 2
Zakład Remontowo – Budowlany Aleksander Stanisław Świderski Stare Kupiski,
ul. Łomżyńska 21A
18-400 Łomża
435.420,00 zł
(słownie złotych: czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia 00/100)
20.01.2021 r. 84 miesiące
Oferta
Nr 3
Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach ul. Konstytucji 3 Maja 2A/55
18-400 Łomża
476.078,68 zł
(słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem  68/100)
20.01.2021 r. 84 miesiące
Oferta
Nr 4
Grundung Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 8/210
15-703 Białystok
412.050,00 zł
(słownie złotych: czterysta dwanaście tysięcy pięćdziesiąt  00/100)
20.01.2021 r. 84 miesiące
Oferta
Nr 5
Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J.Wszeborowski Al. Piłsudskiego 82
18-400 Łomża
478.407,00 zł
(słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedem  00/100)
20.01.2021 r. 84 miesiące
Oferta
Nr 6
Zakład Remontowo – Budowlany Szczepan Kijewski Stare Kupiski, ul. Ogrodowa 25
18-400 Łomża
402.210,00 zł
(słownie złotych: czterysta dwa tysiące dwieście dziesięć  00/100)
20.01.2021 r. 84 miesiące

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 30 paź 2020 15:37
Data opublikowania: piątek, 30 paź 2020 15:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 865 razy