BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przetarg na "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Stawiskach"

Stawiski, dnia 18 września 2020 r.

VB.271.3.2020

INFORMACJA

z otwarcia ofert          

  Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Stawiskach”.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

    124.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące zł 00/100).

  2. Złożone zostały następujące oferty w terminie składania ofert:

 

Oznaczenie oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena  brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Oferta
Nr 1

Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach

ul. Konstytucji 3go Maja 2A/55

18-400 Łomża

117.952,79 zł
(słownie: sto siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa zł 79/100)

30.11.2020r.

84 miesiące

Oferta
Nr 2

Zakład Remontowo- Budowlany Szczepan Kijewski

Stare Kupiski,

ul. Ogrodowa 25
18-400 Łomża

117.463,87 zł
(słownie: sto siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy zł 87/100)

30.11.2020r.

84 miesiące

Oferta
Nr 3

IN-KOL Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 2

18-500 Kolno

159.000,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł 00/100)

30.11.2020r.

84 miesiące

 

 

BURMISTRZ STAWISK 

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 18 wrz 2020 11:31
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2020 11:50
Opublikował(a): Moderator
Zaakceptował(a): Moderator
Artykuł był czytany: 830 razy