BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Stawisk

informuje

 

iż w dniu 03 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Budach Stawiskich, oznaczonej numerem geodezyjnym 182 o pow. 0,4500 ha, rodzaj użytków – K, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028064/8 stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono: Magdalenę Barbarę i  Damiana Narewskich.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza 30 000,00 zł;

Wysokość wadium wynosiła 6 000, 00 zł;

Minimalna wysokość postąpienia 300,00 zł.

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości: 30 300,00 złotych /słownie: trzydzieści tysięcy trzysta złotych/

Kandydatami na nabywcę nieruchomości zostali: Magdalena Barbara i  Damian Narewscy.

 

BURMISTRZ STAWISK

  Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 wrz 2020 11:53
Data opublikowania: czwartek, 10 wrz 2020 13:27
Opublikował(a): Moderator
Zaakceptował(a): Moderator
Artykuł był czytany: 876 razy