BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu

Stawiski, dnia 30 lipca 2020 r.

GN.6840.33.2020

Burmistrz Stawisk
informuje

 

iż w dniu 22 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Zalesiu, oznaczonej numerem geodezyjnym 53 o pow. 0,0700 ha, rodzaj użytków – Ls, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00027297/3 stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono: Kamila i Annę Chrzanowskich

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza 2 500,00 zł;

Wysokość wadium wynosiła 500, 00 zł;

Minimalna wysokość postąpienia 30,00 zł.

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości: 2 530,00 złotych /słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści złotych/

Kandydatem na nabywcę nieruchomości zostali: Kamil i Anna Chrzanowscy.

Z up. BURMISTRZA STAWISK

Iwona Niedźwiedzka
Zastępca Burmistrza Stawisk

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 31 lip 2020 08:59
Data opublikowania: piątek, 31 lip 2020 09:00
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 841 razy