BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu

Stawiski, dnia 30 lipca 2020 r.

GN.6840.27.2020

Burmistrz Stawisk
informuje

iż w dniu 21 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Ignacewie, oznaczonej numerem geodezyjnym 36 o pow. 0,2000 ha, rodzaj użytków –  Ps, Lzr, Wp,N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028979/5 stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono: Marcina Góreckiego.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza 3 900,00 zł;

Wysokość wadium wynosiła 780, 00 zł;

Minimalna wysokość postąpienia 40,00 zł.

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości: 3 940,00 złotych /słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych/

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Marcin Górecki.

Z up. BURMISTRZA STAWISK

Iwona Niedźwiedzka
Zastępca Burmistrza Stawisk

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 31 lip 2020 08:56
Data opublikowania: piątek, 31 lip 2020 08:57
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 900 razy