BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

 

Stawiski, dnia 19 maja 2020 r.

OŚR.604.36.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Usuwanie odpadów  z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

Gmina Stawiski, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia pn. "Usuwanie odpadów  z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

W terminie składania ofert,  tj. do dnia 15 maja 2020 roku do godz. 1600 do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto
w zł
1. Skup Surowców Wtórnych Wojciech Roszczewski,
ul. Targowa 23, 18-300 Zambrów
75 507,96
2. Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe,
Barbara Skrodzka,
18-420  Jedwabne, ul. 250-lecia 11
85 671,36
3. LIMONS Sp. z o.o. Pl. Grzybowski 2/21,
00-109 Warszawa
87 277,71

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Skup Surowców Wtórnych Wojciech Roszczewski, ul. Targowa 23, 18-300 Zambrów

UZASADNIENIE WYBORU:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym i złożył ofertę, w której zaproponował najniższą cenę brutto w wysokości 75 507,96 złotych  (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedem złotych 96/100).

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: środa, 20 maj 2020 15:46
Data opublikowania: środa, 20 maj 2020 15:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1074 razy