BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2

Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Stawiski, dnia 18 maja 2020 roku

RF.271.1.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł”, Znak postępowania: RF.271.1.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie  i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł”:

Pytanie 1:

Czy istnieje możliwość prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy?

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 18 maj 2020 14:42
Data opublikowania: poniedziałek, 18 maj 2020 14:45
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 858 razy