BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie

Stawiski, dnia 18 maja 2020 roku

GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

VB.271.1.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie”

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie”.

 1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:

Zakład Remontowo – Budowlany Szczepan Kijewski

adres: Stare Kupiski, ul. Ogrodowa 25, 18-400 Łomża

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. łączna cena brutto - 60 %, długość okresu gwarancji - 40 %.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. W prowadzonym postępowaniu ofertę złożyło 6 wykonawców.

Złożonym ofertom przyznano następującą punktację:

Oferta nr 1: PB Pożarski Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(dawniej Pożarski Budownictwo Sp. z o.o.), adres: ul. Sienkiewicza 22 lok. 5/3, 15-092 Białystok
Punktacja w każdym kryterium:

 • Łączna cena brutto (C): 50,85 pkt
 • Długość okresu gwarancji (G): 0 pkt

Łączna punktacja: 50,85 pkt

 

Oferta nr 2: Zakład Instalacyjno – Remontowy Mieczysław Składanek
adres: ul. Zdrojowa 72a, 18-400 Łomża
Punktacja w każdym kryterium:

 • Łączna cena brutto (C): 43,52 pkt
 • Długość okresu gwarancji (G): 10,00 pkt

Łączna punktacja: 53,52 pkt

 

Oferta nr 3: Instalatorstwo Sanitarne i C.O., Andrzej Banach
adres: ul. Konstytucji 3-go Maja 2A/55, 18-400 Łomża
Punktacja w każdym kryterium:

 • Łączna cena brutto (C): 47,13 pkt
 • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 87,13 pkt

 

Oferta nr 4: Zakład Remontowo – Budowlany, Szczepan Kijewski
adres: ul. Ogrodowa 25,  Stare Kupiski, 18 – 400 Łomża
Punktacja w każdym kryterium:

 • Łączna cena brutto (C): 60,00 pkt
 • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 100,00 pkt

 

Oferta nr 5: Konsorcjum firm Hydratec Jakub Łozowicki, ul. Mickiewicza 42/93, 15-232 Białystok i BMP Maciej Ponikwicki, ul. Lawendowa 77/15, 15-642 Białystok
Lider Konsorcjum:
Hydratec Jakub Łozowicki
adres: ul. Mickiewicza 42/93, 15-232 Białystok
Partner:
BMP Maciej Ponikwicki
adres: ul. Lawendowa 77/15, 15-642 Białystok
Punktacja w każdym kryterium:

 • Łączna cena brutto (C): 42,26 pkt
 • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 82,26 pkt

 

Oferta nr 6: IN-KOL Sp. z o.o.
adres: ul. Kolejowa 2, 18-500 Kolno
Punktacja w każdym kryterium:

 • Łączna cena brutto (C): 53,57 pkt
 • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 93,57 pkt

 1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 18 maj 2020 14:36
Data opublikowania: poniedziałek, 18 maj 2020 14:40
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 877 razy