BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski

Stawiski, dnia 15 maja 2020 r.

VB.271.2.2020

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski”.

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

999.154,56 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery zł 56/100).

2) Złożone zostały następujące oferty w terminie składania ofert:

Oznaczenie oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena  brutto Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji

Oferta
Nr 1

EL - STAW

Adam Stawiecki

ul. Ks. P. Ściegiennego 23

17-300 Siemiatycze

915.730,08 zł (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy siedemset trzydzieści zł 08/100)

31.10.2020r.

84 miesiące

Oferta
Nr 2

„CIEPŁY DOM” Sp. z o.o.

Karnków 61

57-130 Przeworno

841.025,78 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia pięć zł 78/100)

31.10.2020r.

84 miesiące

Oferta
Nr 3

ARENELLA
Sp. z o.o.

ul. Turystyczna 78

26-067 Strawczynek

926.559,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 00/100)

31.10.2020r.

84 miesiące

Oferta
Nr 4

Phoenix Enterprise
Sp. z o. o.

ul. Puławska 457

02-844 Warszawa

726.193,23 zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy zł 23/100)

31.07.2020r.

84 miesiące

Oferta
Nr 5

ELTRIX WIELGUS ROBERT

ul. Jaworskiego 5 A

05-090 Raszyn

790.946,58 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć zł 58/100)

31.10.2020r.

84 miesiące

Oferta
Nr 6

WIL SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Leszno 8/50

01-192 Warszawa

720.000,18 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy 18/100)

31.10.2020r.

84 miesiące

Oferta
Nr 7

GM STRABUD Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 1

27-200 Starachowice

776.757,30 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem zł 30/100)

31.10.2020r.

84 miesiące

Oferta
Nr 8

Sungrant
Sp. z o.o.

ul. Ciesielska 2/23

15-542 Białystok

757.031,79 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden zł 79/100)

31.10.2020r.

84 miesiące

Oferta
Nr 9

RZOŃCA
Sp. z o.o.

ul. Żabia 2a

18-400 Łomża

793.104,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto cztery zł 00/100)

31.10.2020r.

84 miesiące

Oferta
Nr 10

Konsorcjum Firm

1. ASH Remigiusz Skowroński

2. Falcon Energy Sp. z o.o.

1. ASH Remigiusz Skowroński,
ul. Juliusza Słowackiego 20A

07-417 Ostrołęka

2. Falcon Energy Sp. z o.o., ul. Składowa 10 lok. 127/3

15-399 Białystok

703.422,51 zł (słownie: siedemset trzy tysiące czterysta dwadzieścia dwa zł 51/100)

31.10.2020r.

84 miesiące

 

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 15 maj 2020 14:25
Data opublikowania: piątek, 15 maj 2020 14:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1165 razy