BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2

Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

 Stawiski, dnia 14 maja 2020 roku

RF.271.1.2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000,00 zł", Znak postępowania: RF.271.1.2020

 Ogłoszenie nr 540082876-N-2020 z dnia 14-05-2020 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej "SIWZ" w następujący sposób:

1) Część III ust. 2 pkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„5) wysokość spłaty:

  • 2025 r.- 360.000,00 zł (30.000,00 zł x 12 m-cy)
  • 2026 r.- 360.000,00 zł (30.000,00 zł x 12 m-cy)
  • 2027 r.- 360.000,00 zł (30.000,00 zł x 12 m-cy)
  • 2028 r.- 360.000,00 zł (30.000,00 zł x 12 m-cy)
  • 2029 r.- 360.000,00 zł (30.000,00 zł x 12 m-cy)
  • 2030 r.- 360.000,00 zł (30.000,00 zł x 12 m-cy)
  • 2031 r.- 140.000,00 zł (30.000,00 zł x 4 m-ce; 20.000,00 zł x 1 m-c).”

2) Część III ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) data wykorzystania kredytu: po podpisaniu umowy w transzach: do dnia 3 lipca 2020 r. – 1.700.000,00 zł; do dnia 5 października 2020 r. – 600.000,00 zł.”

3) Część IV ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca postawi kwotę kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu podpisania umowy. Wykonawca przekaże kwotę kredytu na wniosek Zamawiającego w transzach: do dnia 3 lipca 2020 r. – 1.700.000,00 zł; do dnia 5 października 2020 r. – 600.000,00 zł.”

4) Część XI ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do obliczenia kosztu kredytu przyjmuje się, że wypłata nastąpi w dwóch transzach: 1.700.000,00 zł do dnia 3 lipca 2020 r. i 600.000,00 zł do dnia 5 października 2020 r.”

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 14 maj 2020 15:01
Data opublikowania: czwartek, 14 maj 2020 15:14
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 865 razy