BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1

Przetarg na "Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski"

 Stawiski, dnia 12 maja 2020 roku

VB.271.2.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski, Znak postępowania: VB.271.2.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli większej mocy?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, pod warunkiem zachowania oczekiwanej produkcji energii elektrycznej oraz sumarycznej mocy instalacji nie mniejszej niż przewidziana w dokumentacji projektowej.

Pytanie 2:

Czy dopuszczalna jest zmiana ułożenia, wielkości stołów dla konstrukcji gruntowych?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, pod warunkiem zachowania oczekiwanej produkcji energii elektrycznej (w przypadku zmiany lokalizacji i ustawienia stołów) oraz przedłożenia jako załącznik do Oferty opracowania projektowego branży konstrukcyjnej do proponowanej konstrukcji.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 12 maj 2020 16:24
Data opublikowania: wtorek, 12 maj 2020 16:30
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 934 razy