BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przetarg na "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie"

Stawiski, dnia 28 kwietnia 2020 r.

VB.271.1.2020

dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie:

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
    641 815,69  zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset piętnaście złotych 69/100).

2) Złożone zostały następujące oferty w terminie składania ofert:

Oferta nr 1:
PB Pożarski Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Pożarski Budownictwo Sp. z o.o.), ul. Sienkiewicza 22 lok. 5/3, 15-092 Białystok
Oferowane warunki:

 1. wartość zamówienia brutto: 683 804,02 zł;
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2020 r.;
 3. okres gwarancji: 60 miesięcy;
 4. warunki płatności: przelewem w terminie 30 dni.

Oferta nr 2:
Zakład Instalacyjno – Remontowy Mieczysław Składanek, ul. Zdrojowa 72a, 18-400 Łomża
Oferowane warunki:

 1. wartość zamówienia brutto: 799 000,00 zł;
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2020 r.;
 3. okres gwarancji: 66 miesięcy;
 4. warunki płatności: przelewem w terminie 30 dni.

Oferta nr 3:
Instalatorstwo Sanitarne i C.O., Andrzej Banach, ul. Konstytucji 3-go Maja 2A/55, 18-400 Łomża
Oferowane warunki:

 1. wartość zamówienia brutto: 737 759,52 zł;
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2020 r.;
 3. okres gwarancji: 84 miesięcy;
 4. warunki płatności: przelewem w terminie 30 dni.

Oferta nr 4:
Zakład Remontowo – Budowlany, Szczepan Kijewski, ul. Ogrodowa 25, 18-400 Stare Kupiski
Oferowane warunki:

 1. wartość zamówienia brutto: 579 537,97 zł;
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2020 r.;
 3. okres gwarancji: 84 miesięcy;
 4. warunki płatności: przelewem w terminie 30 dni.

Oferta nr 5:
Konsorcjum firm Hydratec Jakub Łozowicki, ul. Mickiewicza 42/93, 15-232 Białystok i BMP Maciej Ponikwicki, ul. Lawendowa 77/15, 15-642 Białystok
Lider Konsorcjum:
Hydratec Jakub Łozowicki, ul. Mickiewicza 42/93, 15-232 Białystok
Partner:
BMP Maciej Ponikwicki, ul. Lawendowa 77/15, 15-642 Białystok
Oferowane warunki:

 1. wartość zamówienia brutto: 822 747,00 zł;
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2020 r.;
 3. okres gwarancji: 84 miesięcy;
 4. warunki płatności: przelewem w terminie 30 dni.

Oferta nr 6:
IN-KOL Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2, 18-500 Kolno
Oferowane warunki:

 1. wartość zamówienia brutto: 649 000,00 zł;
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2020 r.;
 3. okres gwarancji: 84 miesięcy;
 4. warunki płatności: przelewem w terminie 30 dni.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 kwi 2020 15:39
Data opublikowania: wtorek, 28 kwi 2020 15:46
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1332 razy