BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2

Przetarg na "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie"

Stawiski, dnia 22 kwietnia 2020 r.

VB.271.1.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie”

Zamawiający na podstawie art. 11c  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia zapis sekcji IV punkt 6.2 ogłoszenia numer: 527112-N-2020 z dnia 07/04/2020:

Ogłoszenie nr 540069349-N-2020 z dnia 22-04-2020 r.

W ogłoszeniu jest:

”Data: 2020-04-23, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu          
>”

W ogłoszeniu powinno być:

”Data: 2020-04-28, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu          
>”

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 kwi 2020 15:22
Data opublikowania: środa, 22 kwi 2020 15:31
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 877 razy