BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski")

 

Stawiski, dnia 09 marca 2020 r.

BI.271.1.2020

dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski”

 

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski:

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5 150 099,75 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100).

2) Złożone zostały następujące oferty w terminie składania ofert:

Oferta nr 1:

Konsorcjum Firm: MOBILDROG Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MARGO” Mariusz Gosk

Lider: MOBILDROG Sp. z.o.o., ul. Lipowa 12/21, 15-427 Białystok

Partner: P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża

Oferowane warunki:

1) wartość zamówienia brutto: 3 789 668,71 zł;

2) termin wykonania zamówienia: od dnia 16 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.;

3) okres gwarancji: 60 miesięcy;

4) warunki płatności: przelewem w terminie 30 dni.

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Drogowo –Mostowe UNIDROG Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo Oferowane warunki:

1) wartość zamówienia brutto: 4 638 639,04 zł;

2) termin wykonania zamówienia: od dnia 16 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.;

3) okres gwarancji: 60 miesięcy;

4) warunki płatności: przelewem w terminie 30 dni.

Oferta nr 3:

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku, ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok

Oferowane warunki:

1) wartość zamówienia brutto: 4 406 132,81 zł;

2) termin wykonania zamówienia: od dnia 16 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.;

3) okres gwarancji: 60 miesięcy;

4) warunki płatności: przelewem w terminie 30 dni.

Oferta nr 4:

STRABAG Sp. z o. o., Hryniewicze 75/1, 15-213 Białystok

Oferowane warunki:

1) wartość zamówienia brutto: 4 763 851,57 zł;

2) termin wykonania zamówienia: od dnia 16 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.;

3) okres gwarancji: 60 miesięcy;

4) warunki płatności: przelewem w terminie 30 dni.

Oferta nr 5:

BIK PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

Oferowane warunki:

1) wartość zamówienia brutto: 3 301 656,29 zł;

2) termin wykonania zamówienia: od dnia 16 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.;

3) okres gwarancji: 60 miesięcy;

4) warunki płatności: przelewem w terminie 30 dni.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 9 mar 2020 13:30
Data opublikowania: poniedziałek, 9 mar 2020 13:39
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 1241 razy