BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski)

 

Stawiski, dnia 20 listopada 2019 r.

SGiT.271.1.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski, Znak postępowania: SGiT.271.1.2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące postępowania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”.

Pytanie 1:
„Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny w przypadku wzrostu kosztu zagospodarowania odpadów w RIPOK?”

Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany cen w trakcie trwania umowy w przypadku wzrostu kosztu zagospodarowania odpadów komunalnych w RIPOK.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: środa, 20 lis 2019 15:19
Data opublikowania: środa, 20 lis 2019 15:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1094 razy