BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z kanalizacja deszczową”)

 

Stawiski, dnia 31 października 2019 r.

DRG.271.3.2019

dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z kanalizacja deszczową”

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 310 664,29 zł brutto (słownie: trzysta dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 29/100).

Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 31 października 2019 r. do godz. 11:00 złożył jeden wykonawca:

BIK – Projekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

oferując następujące warunki:

Cena netto: 289 118,58 zł
Cena brutto: 355 615,85 zł
Okres gwarancji : 60 miesięcy.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: czwartek, 31 paź 2019 12:10
Data opublikowania: czwartek, 31 paź 2019 12:13
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1119 razy