BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę hali sportowej w Stawiskach")

 

Stawiski, dnia 28 sierpnia 2019 roku

VB.271.3.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Budowę hali sportowej w Stawiskach

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa hali sportowej w Stawiskach:

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

8.137.142,00 zł (słownie: osiem milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dwa złote).

2) Złożone zostały następujące oferty w terminie składania ofert:

Oferta nr 1:
"KOLBUD" Spółka jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy
adres: ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno
Oferowane warunki:

1) wartość zamówienia brutto: 10.142.526,68 zł
2) termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2021r.
3) okres gwarancji: 7 lat
4) warunki płatności: zgodnie z SIWZ

Oferta nr 2:
Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski
adres: Al. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża
Oferowane warunki:

1) wartość zamówienia brutto: 10.348.861,33 zł
2) termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2021r.
3) okres gwarancji: 7 lat
4) warunki płatności: zgodnie z SIWZ

Oferta nr 3:
JL Sp. z o.o.
adres: ul. Forteczna 27, 18-421 Piątnica Poduchowna
Oferowane warunki:

1) wartość zamówienia brutto: 10.584.833,57 zł
2) termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2021r.
3) okres gwarancji: 7 lat
4) warunki płatności: zgodnie z SIWZ

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: środa, 28 sie 2019 10:49
Data opublikowania: środa, 28 sie 2019 10:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1247 razy