BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Burmistrza Stawisk z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Informacja
Burmistrza Stawisk

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z  2019 r. poz. 684 i 1504) podaję do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu na terenie gminy Stawiski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

  1. Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane będą na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Stawiskach Plac Wolności 13/15, 18 – 520 Stawiski oraz na tablicach informacyjnych znajdujących w sołectwach na terenie gminy Stawiski;
  2. Plakaty wyborcze komitetów wyborczych umieszczane będą na tablicach informacyjnych znajdujących się w sołectwach na terenie gminy Stawiski.

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 27 sie 2019 13:11
Data opublikowania: wtorek, 27 sie 2019 13:14
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 954 razy