BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz wyborczy

do 26 sierpnia 2019 r.*

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: - przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, - przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do 26 sierpnia 2019 r.

powołanie okręgowych komisji wyborczych

do 29 sierpnia 2019 r.

dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

do 3 września 2019 r.
do godz. 24:00

zgłaszanie list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania

do 9 września 2019 r.*

utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do 13 września 2019 r.

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także możliwości głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika

do 13 września 2019 r.

zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do 13 września 2019 r.

zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

do 13 września 2019 r.

losowanie numerów list kandydatów przez Państwową Komisję Wyborczą

do 18 września 2019 r.

losowanie numerów list kandydatów bez jednolitych numerów ogólnokrajowych przez Okręgowe Komisje Wyborcze

do 23 września 2019 r.*

powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

do 23 września 2019 r.*

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 23 września 2019 r.*

sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od 22 września 2019 r.  do 30 września 2019 r.*

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do 30 września 2019 r.*

zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a

od 28 września 2019 r.  do 11 października 2019 r.  do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do 3 października 2019 r.

podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i kandydatach na senatorów

do 4 października 2019 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 8 października 2019 r.

składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

do 8 października 2019 r.

składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

do 10 października 2019 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

do 10 października 2019 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

11 października 2019 r.
o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej

12 października 2019 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

13 października 2019 r.   w godz. 7:00‑21:00

przeprowadzenie głosowania

* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

 

Data powstania: poniedziałek, 12 sie 2019 09:13
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sie 2019 09:14
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1024 razy