BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Rewitalizację parku w Stawiskach

 

Stawiski, dnia 31 lipca 2019 roku

VB.271.1.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Rewitalizację parku w Stawiskach

 

            Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizację parku w Stawiskach:

 

  1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Jumirpol” Jerzy Grzymała

adres: ul. Nowogrodzka 118, 18-400 Łomża

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w SIWZ tj. Cena brutto - 60 %, Okres gwarancji i rękojmi za wady - 40 %.

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

  1. W prowadzonym postępowaniu ofertę złożyło 3 Wykonawców.

Złożonym ofertom przyznano następującą punktację:

Oferta nr 1: SORTED Sp. z o.o.

adres: Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno

Punktacja w każdym kryterium:

  • Cena (C): 40,67 pkt
  • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40 pkt

Łączna punktacja: 80,67 pkt

 

Oferta nr 2: NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

adres: ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

Punktacja w każdym kryterium:

  • Cena (C): 34,74 pkt
  • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40 pkt

Łączna punktacja: 74,74 pkt

 

Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Jumirpol” Jerzy Grzymała

adres: ul. Nowogrodzka 118, 18-400 Łomża

Punktacja w każdym kryterium:

  • Cena (C): 60,00 pkt
  • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40 pkt

Łączna punktacja: 100,00 pkt

 

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

BURMISTRZ STAWISK

 Agnieszka Rutkowska

Data powstania: środa, 31 lip 2019 17:52
Data opublikowania: środa, 31 lip 2019 17:55
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1279 razy